Over ons

De organisatie

Thuiszorg Samen Gezond (Thuiszorg SG) biedt thuis; verpleging, verzorging, begeleiding individueel, en hulp bij het huishouden. Groepsbegeleiding wordt geboden op een speciaal daarvoor ingerichte locatie buitenshuis. Thuiszorg Samen Gezond is een kleinschalige organisatie die zich elke dag opnieuw inzet om u zolang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Wij ondersteunen u, om uw zelfredzaamheid te vergroten, te behouden en waar mogelijk te stabiliseren. Dit doen wij in samenwerking met u, uw betrokkenen en andere disciplines. Ons team bestaat uit verschillende gediplomeerde zorgprofessionals.

Missie

Thuiszorg Samen Gezond draagt er zorg voor dat mensen met passende zorg zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dit doen wij door u een passend pakket aan zorg en/ of ondersteuning aan te bieden. Wij zetten alle beschikbare middelen en hulpverlening effectief en efficiënt in waardoor de cliënten tevreden zijn en de kwaliteit van leven wordt gewaarborgd. Door ons flexibel op te stellen spelen wij snel in op de hulpvraag en zoeken samen met de cliënt naar passende oplossingen. Wij houden daarbij rekening met de normen en waarden van de cliënt.

Daar waar wij niet de passende zorg kunnen bieden zullen we er altijd voor zorgen dat de cliënt passend advies krijgt waar dit wel mogelijk is. Uw wens is ons begin.

Visie

Thuiszorg Samen Gezond kan cliënten zolang mogelijk ondersteunen om eigen regie te behouden of te vergroten. Dit doen we met een betrokken houding naar cliënt en zijn betrokkenen en of andere organisaties indien nodig. Wij maken de zorg op maat! Thuiszorg Samen Gezond heeft als kernwaarden: relatiegericht, optimistisch, betrouwbaar en ontwikkeling. Samen met de cliënt kijken we waar de mogelijkheden liggen om de zelfredzaamheid te vergroten of te behouden. Er wordt hierbij rekening gehouden met uw persoonlijke situatie, wensen en mogelijkheden.

Onze kernwaarden

Thuiszorg Samen Gezond vindt het belangrijk dat u zorg ontvangt met een hoge mate van kwaliteit. Om deze doelstelling te behalen en te continueren hebben wij een aantal kernwaarden. Onze R-O-B-O kernwaarden vormen de basis van Thuiszorg Samen Gezond: Relatiegericht, Optimistisch, Betrouwbaar, Ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk om met u en uw betrokkenen een vertrouwensband op te bouwen. Betrouwbaarheid en eerlijkheid is een basis, hierdoor kunnen we op elkaar rekenen. Wij geloven erin dat wij dan samen met u het beste eruit kunnen halen! Ons team van professionals zet zich elke dag weer voor u in. De ondersteuning is gericht op het behouden, stabiliseren of vergroten van uw zelfredzaamheid, dit duurt zo lang als nodig, zo kort als het kan.

Lees hier de gedragscode die wij hanteren.