Hulp bij het huishouden

Schoonmaken, wassen of strijken of het uitvoeren van andere huishoudelijke taken is niet voor iedereen meer vanzelfsprekend. Als u, bijvoorbeeld door ouderdom of (chronische) ziekte, ondersteuning nodig heeft kunt u dit aanvragen als WMO-voorziening bij u in de gemeente of gefinancierd krijgen via uw WLZ-indicatie. U kunt het ook zelf financieren. Stichting Thuiszorg Samen Gezond biedt deze zorg aan inwoners van gemeente Arnhem, Westervoort, Duiven, Apeldoorn.

Bent u woonachtig in de gemeente Arnhem en kunt u zelf bepalen welke huishoudelijke taken er verricht moeten worden, dan kan het zijn dat u in wellicht in aanmerking komt voor de Algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning.

Vertrouwd en op maat

Bij Thuiszorg Samen Gezond staat u als cliënt centraal, het maakt niet uit welke dienst u van ons afneemt. Aan de hand van uw wensen zoeken wij met u naar een geschikte oplossing. We werken over het algemeen met vaste medewerkers, zodat u steeds een vertrouwd gezicht ziet.

Thuiszorg Samen Gezond biedt drie verschillende vormen van huishoudelijke hulp. Deze variëren van licht naar intensief. Afhankelijk van uw situatie bepaalt de WMO-consulent samen met u waar u in aanmerking voor kan komen. 

Licht (algemene voorziening): Bent u herstellende van een operatie of door ouderdom niet meer goed in staat om bepaalde huishoudelijke taken zelf uit te voeren maar kunt u wel de regie hierin houden? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor huishoudelijke ondersteuning licht. Uw gemeente kan u hierover informeren.

Middel (huishoudelijke ondersteuning): Deze vorm van ondersteuning is bedoeld voor mensen met een beperking en voor wie de algemene voorziening niet voldoet. De maatwerk ondersteuning helpt u bij het langer zelfstandig thuis blijven wonen en biedt u alle ondersteuning uit de algemene voorziening. Daarnaast houden wij bij de maatwerk ondersteuning een oogje in zeil voor wat betreft uw gezondheidssituatie, uw leefomstandigheden en uw sociale omgeving. Heeft u meerdere zorgverleners? Dan stemmen we met hen af.

Intensief (combi-ondersteuning): Is huishoudelijke ondersteuning niet meer toereikend dan bieden wij ook de Combi-ondersteuning thuis (COT). In deze meest intensieve vorm van ondersteuning combineren we huishoudelijke ondersteuning en begeleiding. Naast een schoon en leefbaar huis en het helpen bij een gestructureerd huishouden krijgt u bij deze intensievere vorm van hulp ook ondersteuning bij de organisatie van uw huishouden en het aanbrengen van (dag)structuur.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor hulp bij huishouden, heeft u een indicatie of verwijzing nodig. Die kunt u aanvragen bij het WMO-loket/zorgloket van uw gemeente. Naar aanleiding van uw aanvraag, komt een WMO-consulent bij u thuis om uw zorgvraag te inventariseren en te beoordelen, dit gebeurt in een keukentafelgesprek (KTG). Tijdens dit gesprek bekijkt de WMO-consulent samen met u of u in aanmerking komt voor een indicatie vanuit de WMO. Wilt u weten hoe het werkt bij u in de gemeente? Neem dan contact op met het WMO-loket/zorgloket van uw gemeente. Zij kunnen u verder helpen.

Als u een indicatie of verwijzing heeft betaald u altijd een eigen bijdrage. Wilt u meer weten over uw eigen bijdrage? Klik dan hier.

Gang van zaken hulp bij het huishouden

Zodra de indicatie of verwijzing is verstrekt dan neemt onze leidinggevende contact met u op om een afspraak in te plannen. Bij aanvang van de ondersteuning wordt er in samenspraak met u en de betrokkenen een zorgplan opgesteld. In dit plan komen uw doelen te staan en worden afspraken in vastgelegd. Er wordt rekening gehouden met uw wensen en behoeften. De ondersteuning is gericht op het behouden, stabiliseren of vergroten van uw zelfredzaamheid. Dit duurt zo lang als nodig en zo kort als het kan. Wat wij voor u kunnen betekenen is afhankelijk van uw indicatie en uw persoonlijke omstandigheden. Hierover maken wij graag afspraken met u.

Het is natuurlijk ook mogelijk zonder indicatie deel te nemen en zelf de kosten te financieren via eigen middelen.

Thuiszorg Samen Gezond levert hulp bij huishouden in de gemeenten, Apeldoorn, Arnhem, Duiven, Westervoort, Zevenaar, Oude-IJsselstreek, Bronkhorst.