Begeleiding groep

Als u thuis woont wilt u graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Wellicht heeft u moeite met de dagen te vullen, heeft u een steuntje in de rug nodig omdat u ook geheugenproblemen of persoonlijke zorg nodig heeft. Begeleiding groep biedt de deelnemers niet alleen een prettige invulling van de dag, maar ook structuur en activering in een afwisselend programma met als doel uw zelfredzaamheid te behouden, stabiliseren of vergroten. Begeleiding groep kan ondersteunend zijn voor uw thuissituatie en ontlastend voor uw mantelzorger.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor begeleiding groep heeft u een indicatie of verwijzing nodig. Die kunt u aanvragen bij het WMO-loket/zorgloket van uw gemeente. Naar aanleiding van uw aanvraag, komt een WMO-consulent bij u thuis om uw zorgvraag te inventariseren en te beoordelen, dit gebeurt in een zogenaamd keukentafelgesprek (KTG). Tijdens dit gesprek bekijkt de WMO-consulent samen met u of u in aanmerking komt voor een indicatie voor begeleiding groep vanuit de WMO. Wilt u weten hoe het werkt bij u in de gemeente? Neem dan contact op met het WMO-loket/zorgloket van uw gemeente. Zij kunnen u verder helpen.

Als u een indicatie of verwijzing heeft betaald u altijd een eigen bijdrage. Wilt u meer weten over uw eigen bijdrage? Klik dan hier.

Gang van zaken bij dagbesteding

Zodra de indicatie of verwijzing is verstrekt dan neemt de leidinggevende van de begeleiding groep contact met u op. In samenspraak met u worden uw wensen en behoeften doorgenomen en wordt er invulling gegeven aan de ondersteuning. De ondersteuning duurt zo lang als nodig en zo kort als het kan.

Begeleiding groep wordt aangeboden op een speciaal daarvoor ingerichte locatie op het Eilandplein 474 a te Duiven. Bij aanvang van deelname wordt er in samenspraak met u en de betrokkenen een zorgplan opgesteld. In dit plan komen uw doelen te staan en worden afspraken vastgelegd. Er wordt een afwisselend programma aangeboden, afgestemd op de behoeften van de deelnemers. De activiteiten zijn gericht op het behouden, stabiliseren of vergroten van uw zelfredzaamheid. Zodra de indicatie of verwijzing is verstrekt dan neemt de leidinggevende van de begeleiding groep contact met u op om een afspraak in te plannen. In samenspraak met u worden uw wensen en behoefte doorgenomen en wordt er invulling gegeven aan de ondersteuning.

Iedere zes maanden, indien nodig eerder, wordt de door uw ontvangen ondersteuning met u en de betrokkenen geëvalueerd met als doel de ondersteuning te monitoren, waar nodig af te bouwen. De ondersteuning duurt zo lang als nodig en zo kort als het kan.

Begeleiding groep wordt aangeboden aan maximaal 12 deelnemers per dagdeel en wordt geleid door meerdere professionele zorgverleners.  Omstreeks 12.00 uur wordt er een lunch aangeboden. Na de lunch bestaat de mogelijk om te rusten. Vervoer kan georganiseerd worden. Wij bieden zelf de mogelijkheid om u op te halen en weer thuis te brengen. Heeft u een indicatie vanuit Wet Langdurige Zorg (WLZ), dan kunt u ook begeleiding groep ontvangen. Wij regelen de juiste zorgtoewijzing. De kosten van de begeleiding groep via de WLZ kunnen op dit moment alleen worden vergoed vanuit Wlz PGB. Thuiszorg Samen Gezond is momenteel nog bezig om de begeleiding groep via de ZIN (zorg in natura) te realiseren. Zodra dit een feit is, zal dit worden aangegeven op onze website

Wilt u meer informatie over onze begeleiding groep dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende. U kunt haar telefonisch bereiken op tel. 06 – 332 050 50 of per mail op dagbesteding@dewaddenborgh.nl

Thuiszorg Samen Gezond levert begeleiding groep in de gemeente Duiven. Woont u in een andere gemeente? Vraag dan naar de voorwaarden bij het WMO-loket/zorgloket van uw gemeente of bel ons op tel. 06 – 332 050 50
Wat wij voor u kunnen betekenen is afhankelijk van uw indicatie en uw persoonlijke omstandigheden. Hierover maken wij graag afspraken met u.

Openingstijden begeleiding groep

Maandag tot en met vrijdag van 10:00 uur tot 16:00 uur.
Indien u graag een keer een kijkje wilt komen nemen of het wellicht een uitkomst voor u is, dan bent u iedere dag welkom van 09:30 tot half 10:30 en in de middag van 13:30 tot 14:30.

Onze dagbesteding bevindt zicht op het Eilandplein 474a te Duiven.
T. 06 – 332 050 50
E. dagbestedingwaddenborgh@thuiszorgsg.nl
Vervoer kan georganiseerd worden.