Klachten

Klacht bij Thuiszorg Samen Gezond

Thuiszorg Samen Gezond hecht veel waarde aan de tevredenheid van haar cliënten. Wij vinden het belangrijk dat u zorg ontvangt van hoge kwaliteit. Wij doen onze uiterste best om onze kernwaarden te vertalen naar de praktijk. Ondanks onze inzet, kan het toch voorkomen dat u niet tevreden bent. Dat vinden wij vervelend voor u. Daar willen we graag wat aan doen. Wij zijn immers een organisatie die altijd open staat voor feedback. Thuiszorg Samen Gezond streeft ernaar om uw klacht zo goed mogelijk af te handelen en herhaling te voorkomen.

Mocht u een klacht hebben over een medewerker, bespreek dit dan eerst met de medewerker zelf. Voelt u zich toch niet gehoord na het gesprek met de medewerker of bent u niet tevreden? Dan kunt u ook terecht bij onze klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris is onafhankelijk en objectief.

Indien u geen gebruik wil maken van onze interne klachtenfunctionaris, dan bent u te allen tijde vrij om, zonder tussenkomst van onze eigen klachtenfunctionaris, gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Onze interne klachtenfunctionaris is te bereiken op maandag t/m donderdag van 08.30-17.30 uur. Ook kunt u een email sturen naar rvt@thuiszorgsg.nl. U kunt ook gebruikmaken van het contactformulier hier. Doet u dit liever schriftelijk dan kunt u een brief sturen naar onderstaande adres. Na ontvangst zal de klachtenfunctionaris binnen twee werkdagen contact met u opnemen.

Thuiszorg Samen Gezond
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Eilandplein 474
6922 ER Duiven

Indien u er niet uitkomt met de bovengenoemde partijen kunt u ervoor kiezen om uw klacht buiten Thuiszorg Samen Gezond neer te leggen. U heeft dan ook de mogelijkheid om uw klacht neer te leggen bij een onafhankelijke geschillencommissie. Thuiszorg Samen Gezond is lid van ActiZ, en daarom kunnen haar cliënten met hun klacht terecht bij de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg. Dit kan via de website van de geschillencommissie of u kunt uw klacht opsturen naar:

De Geschillencommissie Zorg
Postadres:
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Als zorgaanbieder zijn wij verantwoordelijk voor de organisatie van werkzaamheden, behoud van kwaliteit, ondernemersverzekeringen en meer. Als aanbieder zijn we verplicht verantwoorde hulp en goede zorg aan te bieden. Hieronder valt ook het aanbieden van de juiste klachtenregeling(en). Om zorgontvangers/ cliënten het gevoel van veiligheid en het vertrouwen te geven dat een eventuele klacht professioneel wordt behandeld, is het noodzakelijk om een klachtenfunctionaris te hebben en aangesloten te zijn bij een onafhankelijke klachtenregeling en hier ook openheid over te geven. Deze openheid doen wij door het schrijven van een klachten jaaroverzicht.

Jaaroverzichten

2019: In het jaar 2019 ontvingen wij geen officiële klachten.
2020: In het jaar 2020 ontvingen wij geen officiële klachten.

Uiteraard zijn wij hier erg content mee, echter moet onze focus hierop blijven bestaan!

Klachtenregeling

Klik hier om te downloaden