Kwaliteitsvenster

Kwaliteit van zorg staat bij Thuiszorg Samen Gezond hoog in het vaandel. Daarom laten we onze zorg- en dienstverlening regelmatig controleren door cliënten en door onafhankelijke organisaties.

Cliënt Tevredenheid Onderzoek (CTO)

Een CTO voor begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke ondersteuning. Wat u vindt en hoe u zichzelf voelt, dat vinden wij bij Stichting Thuiszorg SG belangrijk. We “meten” regelmatig deze kwaliteit.

We zijn een open organisatie. Als u ergens mee zit of u bent het niet met dingen eens dan horen we dit graag. Wij willen steeds verbeteren om de kwaliteit van zorg te waarborgen.

Factsheet STEPS 2021 rapport
Resultaten STEPS 2021 rapport

Factsheet STEPS 2022 rapport
Resultaten STEPS 2022 rapport

Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO)

Wat medewerkers vinden en hoe ze zich voelen, dat vinden wij bij Stichting Thuiszorg SG belangrijk. Ook deze punten nemen we graag mee in onze organisatie om te kijken wat we goed doen en nog beter zouden kunnen doen. Bekijk hieronder het resultaat van ons MTO:

Factsheet MTO 2021 rapport
Resultaten MTO 2021 rapport

Factsheet MTO 2023 rapport
Resultaten MTO 2023 rapport

PREM

De PREM (Patient Reported Experience Measurement) is een landelijk afgestemde meetmethode om patiëntervaringen te meten. Het is een vragenlijst die patiënten invullen waarin wordt gevraagd hoe patiënten hun zorg (hebben) ervaren. Wij vinden het als zorgorganisatie belangrijk dat een onafhankelijke organisatie zichtbaar maakt wat de uitkomsten en ervaringen zijn van onze patiënten/klanten in de wijk omdat dit bij draagt aan betere zorg.

We nemen de verbeterpunten mee en we zien wat we als organisatie goed doen.

Factsheet PREM 2020 rapport
Resultaten PREM 2020 rapport

Factsheet PREM 2021 rapport
Resultaten PREM 2021 rapport

Factsheet PREM 2022 rapport
Resultaten PREM 2022 rapport

Zorgkaart Nederland

Daarnaast kunnen cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers waarderingen geven en lezen over onze zorg en dienstverlening op ZorgkaartNederland.nl. Graag nodigen we u uit om hier uw mening kenbaar te maken. De positieve reacties delen we. Met uw feedback gaan we aan de slag om onze zorg en dienstverlening blijvend te verbeteren.

ISO Keurmerk

Thuiszorg Samen Gezond levert al haar zorg en dienstverlening onder het ISO-keurmerk.

Wanneer een organisatie ISO-gecertificeerd is, wil dat zeggen dat er voor 100% voldaan wordt aan alle eisen van de betreffende internationale norm. Een onafhankelijke externe organisatie, een certificatie instelling, beoordeelt dit op basis van onderzoek. Doordat Thuiszorg Samen Gezond in het bezit is van deze ISO-certificering, maakt dat het aantoonbaar is dat onze organisatie in staat is processen, producten en diensten continue te evalueren en te verbeteren.  

Elk jaar wordt opnieuw gecontroleerd of Thuiszorg Samen Gezond dit keurmerk ook daadwerkelijk verdient. De auditor kijk rond, bekijkt documenten, praat met zorgmedewerkers, managers en met de cliënten. Na de ISO certificering vinden jaarlijks één of meerdere externe audits plaats, ter controle. Zo wordt gecontroleerd of onze organisatie Thuiszorg Samen gezond aan de gestelde eisen blijft voldoen.

Voor meer informatie, kijk op: ISO Register. De externe audit wordt uitgevoerd door Dekra. Tevens houden wij zelf jaarlijks onze eigen interne- audit zodat we zeker zijn dat wij het goed voor u regelen!

Bekijk hier ons certificaat:

ISO Certificaat – 9001:2015

Medezeggenschap

Bij Thuiszorg Samen Gezond draait alles om een goede relatie tussen de cliënten, hun familie en onze collega’s. De dialoog over: wat vindt u van de dienstverlening, wat kan anders of wat kan er nog beter. Daarom heeft Thuiszorg Samen Gezond een cliëntenraad.

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt en bewaakt uw belangen als cliënt van Thuiszorg Samen Gezond. De cliëntenraad komt op voor de belangen van de cliënten van Thuiszorg Samen Gezond.

Hoe werkt een cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit verschillende leden, dit kan zijn familie van een cliënt, een cliënt zelf of andere belanghebbende. De cliëntenraad komt vier keer per jaar bijeen om te vergaderen. Ook het bestuur van Thuiszorg Samen Gezond neemt hier deel aan.

Wettelijke verplichting

In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is vastgelegd dat, in dit geval, Thuiszorg Samen Gezond wettelijk verplicht is om één cliëntenraad in te stellen en bij hen advies in te winnen over onderwerpen die direct invloed hebben op de zorg- en dienstverlening zoals de kwaliteit van de zorg en dienstverlening maar kan ook betrekking hebben op de klachtenprocedure of een fusie.

Certificaten en keurmerken

Om onze kwaliteiten te kunnen bewijzen heeft Thuiszorg SG verschillende certificaten en keurmerken. Zie hieronder de bekende partijen waaraan Thuiszorg SG kan worden gelinkt.

Technologie

Bij Thuiszorg SG maken we gebruik van moderne technologie om de cliënten optimaal van dienst te kunnen zijn. Een voorbeeld hiervan is de Medido medicijndispenser van Phillips. Lees er hier meer over.

Cliëntondersteuning

Heeft u een indicatie vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of Centraal indicatiestelling Zorg (CIZ) voor de WLZ dan heeft u wettelijk recht op een onafhankelijke cliëntondersteuning. Lees daar hier meer over.

Inspectie

Om kwaliteiten te waarborgen wordt ook de zorg onderworpen aan inspecties. Ook wij als Thuiszorg SG. Wij stellen de rapporten van deze inspecties publiek beschikbaar.

Duurzaamheid binnen Thuiszorg SG

Thuiszorg SG is zich bewust van haar maatschappelijke belang als het gaat om “groen” en duurzaamheid. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een van de kernen waar Thuiszorg SG de komende jaren zich op gaat focussen. Duurzaamheid binnen de thuiszorg is te verdelen in een aantal onderdelen.

Duurzaamheid in middelen

Thuiszorg SG maakt gebruik van twee kantoren. Zo worden er op beide locaties afval gescheiden, wordt er GEEN gebruik gemaakt van plastic bekers, lepels ect. Bij de ene locatie zijn er slimme meters en thermostaten geplaatst en op de andere locatie maken we gebruik van stadsverwarming. De lampen zijn vervangen voor ledverlichting. Er wordt zoveel mogelijk digitaal gewerkt en verspilling op benodigdheden zoals papier en inkt wordt zoveel mogelijk beperkt.

Duurzaam personeelsbeleid

Duurzaam ondernemen betekent ook het duurzaam inzetten van medewerkers; zoveel mogelijk rekening houden met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Duurzame inzetbaarheid richt zich op jong en oud. De nieuwe term is ook wel ‘inclusieve arbeidsmarkt’ met aandacht voor diverse doelgroepen.

 1. Thuiszorg SG investeert in de ontwikkeling van haar medewerkers, dit is belangrijk voor hun loopbaan, motivatie en geluk. Zo leiden wij actief (intern) op en is er de mogelijkheid om door te groeien naar anders functies binnen de organisatie. Hiervoor is een samenwerking met Rijn IJssel en het Graafschapscollege.
 2. Thuiszorg SG voert twee jaarlijks een tevredenheidsonderzoek uit onder alle medewerkers en wil hiermee in kunnen spelen op wensen en behoeften van de medewerkers.
 3. Thuiszorg SG heeft ervaring met succesvolle trajecten rondom de instroom van collega’s met een uitkeringsachtergrond en een afstand tot de arbeidsmarkt.
 4. Jaarlijks zijn er ontwikkelingsgesprekken waar stil wordt gestaan bij opleidingsbehoefte, werk-privé balans en preventie.
 5. Medewerkers werken zo dicht mogelijk bij huis om onnodige kilometers te voorkomen en worden gestimuleerd om gebruik te maken van de fiets.  
 6. Er zijn flexibele werktijden mogelijk waardoor de werk-privé balans vergroot wordt.

Actieplan 2020-2024

 • Vervangen verlichting (led) (voor 01-01-2021)
 • Fietsplan (voor 01-01-2022)
 • Milieuvriendelijk papier (voor 01-01-2022)
 • Verdere digitalisering (doorlopend)
 • Medewerkers zo dichtmogelijk bij huis laten werken (01-01-2022)
 • Zorgtechnologie (2021 en heden)