Kwaliteitsvenster

Kwaliteit van zorg staat bij Thuiszorg Samen Gezond hoog in het vaandel. Daarom laten we onze zorg- en dienstverlening regelmatig controleren door cliënten en door onafhankelijke organisaties.

Cliënt Tevredenheid Onderzoek (CTO)

Een CTO voor begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke ondersteuning. Wat u vindt en hoe u zichzelf voelt, dat vinden wij bij Stichting Thuiszorg SG belangrijk. We “meten” regelmatig deze kwaliteit.

We zijn een open organisatie. Als u ergens mee zit of u bent het niet met dingen eens dan horen we dit graag. Wij willen steeds verbeteren om de kwaliteit van zorg te waarborgen.

Factsheet STEPS rapport
Resultaten STEPS rapport

Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO)

Wat medewerkers vinden en hoe ze zich voelen, dat vinden wij bij Stichting Thuiszorg SG belangrijk. Ook deze punten nemen we graag mee in onze organisatie om te kijken wat we goed doen en nog beter zouden kunnen doen. Bekijk hieronder het resultaat van ons MTO:

Factsheet MTO rapport
Resultaten MTO rapport

PREM

De PREM (Patient Reported Experience Measurement) is een landelijk afgestemde meetmethode om patiëntervaringen te meten. Het is een vragenlijst die patiënten invullen waarin wordt gevraagd hoe patiënten hun zorg (hebben) ervaren. Wij vinden het als zorgorganisatie belangrijk dat een onafhankelijke organisatie zichtbaar maakt wat de uitkomsten en ervaringen zijn van onze patiënten/klanten in de wijk omdat dit bij draagt aan betere zorg.

We nemen de verbeterpunten mee en we zien wat we als organisatie goed doen.

Factsheet PREM 2020 rapport
Resultaten PREM 2020 rapport

Factsheet PREM 2021 rapport
Resultaten PREM 2021 rapport

Zorgkaart Nederland

Daarnaast kunnen cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers waarderingen geven en lezen over onze zorg en dienstverlening op ZorgkaartNederland.nl. Graag nodigen we u uit om hier uw mening kenbaar te maken. De positieve reacties delen we. Met uw feedback gaan we aan de slag om onze zorg en dienstverlening blijvend te verbeteren.

HKZ Keurmerk

Thuiszorg Samen Gezond heeft al haar zorg, en dienstverlening een HKZ-keurmerk.

HKZ is een onafhankelijke organisatie die nagaat of alles goed is geregeld en of er goed rekening wordt gehouden met de cliënten. 

Elk jaar wordt gecontroleerd of Thuiszorg Samen Gezond dit keurmerk ook verdient. De auditor kijk rond, bekijkt documenten, praat met zorgmedewerkers, managers en met de cliënten.

Voor meer informatie: hkz.nl. De externe audit wordt uitgevoerd door Dekra. Ook houden wij zelf jaarlijks onze eigen interne- audit zodat we zeker zijn dat wij het goed voor u regelen!

Bekijk hier onze certificaten.
HKZ Certificaat – Thuiszorg
HKZ Certificaat – Bieden van thuiszorg, begeleiding en wijkverpleging

Medezeggenschap

Bij Thuiszorg Samen Gezond draait alles om een goede relatie tussen de cliënten, hun familie en onze collega’s. De dialoog over: wat vindt u van de dienstverlening, wat kan anders of wat kan er nog beter. Daarom heeft Thuiszorg Samen Gezond een cliëntenraad.

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt en bewaakt uw belangen als cliënt van Thuiszorg Samen Gezond. De cliëntenraad komt op voor de belangen van de cliënten van Thuiszorg Samen Gezond.

Hoe werkt een cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit verschillende leden, dit kan zijn familie van een cliënt, een cliënt zelf of andere belanghebbende. De cliëntenraad komt vier keer per jaar bijeen om te vergaderen. Ook het bestuur van Thuiszorg Samen Gezond neemt hier deel aan.

Wettelijke verplichting

In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is vastgelegd dat, in dit geval, Thuiszorg Samen Gezond wettelijk verplicht is om één cliëntenraad in te stellen en bij hen advies in te winnen over onderwerpen die direct invloed hebben op de zorg- en dienstverlening zoals de kwaliteit van de zorg en dienstverlening maar kan ook betrekking hebben op de klachtenprocedure of een fusie.

Certificaten en keurmerken

Om onze kwaliteiten te kunnen bewijzen heeft Thuiszorg SG verschillende certificaten en keurmerken. Zie hieronder de bekende partijen waaraan Thuiszorg SG kan worden gelinkt.

Technologie

Bij Thuiszorg SG maken we gebruik van moderne technologie om de cliënten optimaal van dienst te kunnen zijn. Een voorbeeld hiervan is de Medido medicijndispenser van Phillips. Lees er hier meer over.

Cliëntondersteuning

Heeft u een indicatie vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of Centraal indicatiestelling Zorg (CIZ) voor de WLZ dan heeft u wettelijk recht op een onafhankelijke cliëntondersteuning. Lees daar hier meer over.

Inspectie

Om kwaliteiten te waarborgen wordt ook de zorg onderworpen aan inspecties. Ook wij als Thuiszorg SG. Wij stellen de rapporten van deze inspecties publiek beschikbaar.